Χρ. Χασιώτης  Σία Ο.Ε.

Εργαστήριο παραγωγής βουτύρου & cream cheese.

Αγ. Γεωργίου 28 - 151 23 - Μαρούσι -   Τηλέφωνο:  210 6840380  Φαξ:  210 6840172

Επικοινωνία: